Zdravila proti bolečinam

Zdravila proti bolečinam / izbira

  • Vrsta bolečine / občutek bolečine
  • Intenzivnost bolečine (VAS)
  • Že obstoječe / sočasne bolezni
  • Pred- / sočasno zdravljenje

Akutna bolečina

  1. Neopioidi
  2. Šibki opioidi +/- neopioidi
  3. Močni opioidi +/- neopioidi

Kronična bolečina po graduiranem načrtu WHO

  1. Neopioidi
  2. Šibki opioidi +/- neopioidi
  3. Močni opioidi +/- neopioidi