Inhalator z odmerkom pod pritiskom za bolnike s KOPB

Nega, skladna s smernicami

Nove smernice za zdravljenje kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) od leta 2018 priporočajo uporabo bronhodilatatorjev kot prve terapije pri KOPB [1]. V skladu s smernicami je treba bolnikom z izrazitimi simptomi od začetka dajati kombinacijo dolgo delujočega muskarinskega antagonista (LAMA) in dolgo delujočega beta2-agonista (LABA).

Fiksne kombinacije

Študije SHINE [2] in QUANTIFY [3] so pokazale, da so pripravki s fiksno kombinacijo LAMA in LABA dosegli boljše rezultate glede enosekundne kapacitete (FEV1) kot prosta kombinacija posameznih pripravkov. Konec leta 2018 je Evropska agencija za zdravila (EMA) odobrila Bevespi Aerosphere®, nov fiksni kombinirani pripravek LAMA / LABA za zdravljenje KOPB pri odraslih [4].

Bevespi Aerosphere®

Zdravilo Bevespi Aerosphere® vsebuje učinkovini glikopironij (LAMA) in formoterol fumarat dihidrat (LABA) kot suspenzijo za inhaliranje. Po navedbah proizvajalca Astra Zeneca gre za prvi pripravek v svojem razredu v inhalatorju z merjenimi odmerki pod pritiskom (pMDI), ki je bil odobren v Evropi.

Prednosti pMDI

Dr. Omar Usmani, svetovalec za bolezni dihal na Nacionalnem inštitutu za srce in pljuča, Imperial College London in bolnišnici Royal Brompton, pojasnjuje: "Zlasti lahko bolniki z okvarjeno pljučno funkcijo in starostjo koristijo (zdravljenje) s pMDI."

Klinična študija faze III

Evropska odobritev temelji na rezultatih učinkovitosti in varnosti dveh študij faze III (PINNACLE 1 in PINNACLE 2), v katerih je sodelovalo 2.103 in 1.615 bolnikov z zmerno do hudo KOPB [5]. Randomizirane, dvojno slepe in s placebom nadzorovane študijske skupine so spremljali 24 tednov.

Metodologija in rezultati

Udeleženci so prejemali glikopirolat / formoterol (GP / FF), GP, FF ali placebo, vsak dvakrat na dan prek pMDI. V PINNACLE 1 je tiotropij tudi edini odprti pripravek, ki ga lahko uporabimo v inhalatorju za prašek. Po 24 tednih je prišlo do očitnega izboljšanja vrednosti FEV1 pri bolnikih na kombiniranem zdravljenju (GP / FF) v primerjavi s placebom in monopreparacijami. Neželeni dogodki, kot so nazofaringitis, kašelj, okužbe zgornjih dihal, sinusitis in dispneja, so se pojavili s primerljivo pogostnostjo pri vseh skupinah.

Zaključek

Zdravilo Bevespi Aerosphere® je bilo v obeh študijah po učinkovitosti boljše od placeba in monopreparacije in so ga bolniki dobro prenašali. Za bolnike, ki imajo težave z učinkovito uporabo tradicionalnih inhalatorjev, Usmani pravi, da je to lahko terapevtska možnost zaradi enostavnosti uporabe s pMDI.