Informativno pismo o vzporednem uvozu smaragde

Vzporedna uvoznika EMRAmed Arzneimittel GmbH in kohlpharma GmbH se sklicujeta na trenutni Rote-Hand-Brief o smaragdi in poudarjata, da ukrepi, informacije in priporočila iz Rote-Hand-Brief za zdravstvene delavce in paciente veljajo tudi za vse serije enak obseg naslednjega vzporednega uvoza:

  • Emerade 300 mikrogramov Emra raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku
  • Emerade 500 mikrogramov Emra raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku
  • Emerade 150 mikrogramov raztopina kohlpharma za injiciranje v e. Napolnjen injekcijski peresnik
  • Emerade 300 mikrogramov kohlpharma raztopina za injiciranje v e. Napolnjen injekcijski peresnik
  • Emerade 500 mikrogramov raztopina kohlpharma za injiciranje v e. Napolnjen injekcijski peresnik

Tudi ti napolnjeni injekcijski peresniki ne smejo biti izpostavljeni temperaturam nad 25 ° C. Če je bil Emerade shranjen pri temperaturah nad 25 ° C, ga je treba z novimi predpisi nadomestiti z injektorji drugih proizvajalcev, če so na voljo.

Bolniki morajo imeti s seboj vedno dve napolnjeni injekcijski peresniki, ki vsebujejo adrenalin.