Prvo podobno zdravilo bevacizumab prejme priporočilo za odobritev

ABP 215 je priporočen za odobritev za zdravljenje različnih vrst raka:

  • v kombinaciji s kemoterapijo na osnovi fluoropirimidina za metastatski rak debelega črevesa ali danke
  • v kombinaciji s paklitakselom za metastatski rak dojke; v kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine za neresektabilni, napredni, metastatski ali recidivni nedrobnocelični pljučni rak (NSCLC), razen za pretežno ploščatocelično histologijo
  • v kombinaciji z erlotinibom za neresektabilni, napredni, metastatski ali recidivni NSCLC
  • v kombinaciji z interferonom alfa-2a pri napredovalem in / ali metastatskem karcinomu ledvičnih celic
  • v kombinaciji s karboplatinom in paklitakselom, karboplatinom in gemcitabinom in paklitakselom, topotekanom ali pegiliranim liposomskim doksorubicinom za epitelijski epitelijski jajčnik, jajcevod ali primarni peritonealni karcinom, občutljiv na platino ali platino
  • v kombinaciji s paklitakselom in cisplatinom ali alternativno paklitakselom in topotekanom za obstojni, recidivni ali metastatski rak materničnega vratu

ABP 215 je skupni razvoj Amgena in Allergana.

Trgovsko ime MVASI ™

ABP 215 so ZDA že odobrile Uprava za prehrano in zdravila (FDA) je odobrila. Je prvi biosodoben za zdravljenje raka in prvi biovasen bevacizumab. ABP 215 je v ZDA odobren pod blagovno znamko MVASI ™ (bevacizumab-awwb).

Zdravilo Mvasi bo na voljo v obliki 25 mg / ml koncentrata za raztopino za infundiranje.

Zdravilna učinkovina bevacizumab

Zdravilna učinkovina zdravila Mvasi je bevacizumab, monoklonsko protitelo, ki se veže na vaskularni endotelijski rastni faktor (VEGF), glavno gonilo vaskulogeneze in angiogeneze, ki zavira vezavo VEGF na njegove receptorje na površini endotelija. Celice. Nevtralizira biološko aktivnost VEGF stimulira vaskularizacijo tumorjev, normalizira preostalo tumorsko vaskulaturo in zavira nastajanje nove tumorske vaskulature in s tem zavira rast tumorja.

O sodelovanju med Amgenom in Allerganom

Decembra 2011 sta Amgen in Allergan plc. (takrat je Watson Pharmaceuticals, Inc.) sklenil sodelovanje pri razvoju in trženju štirih onkoloških terapij z biosodobnimi protitelesi na svetovni ravni. V skladu s pogoji sporazuma bo Amgen prevzel glavno odgovornost za razvoj, proizvodnjo in lansiranje izdelkov za onkološka protitelesa.